Strategie cenowe

Rozwój polityki cenowej przedsiębiorstwa jest kwestiązłożony i ważny. Jeśli firma jest początkująca, oferowane przez nią produkty pojawiają się tylko na rynku, musisz najpierw zastanowić się, jaką niszę chciałoby zająć i jaki procent potencjalnych odbiorców wykorzystać, a następnie odpowiednio wybrać strategię cenową. Po osiągnięciu pewnego poziomu firma rozwija się, planuje zwiększenie udziału obecności lub całkowicie zmienia zakres i grupę docelową, a zatem nieznacznie zmienia politykę wartości swoich produktów.

W profilu literatura prezentowana jest znakomicieKlasyfikacja rodzajów cen i strategii stosowanych w tym przypadku. I prawie każda sekcja poświęcona temu kończy się pomysłem, że zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga złożonego działania. Oznacza to, że w ich osobistej strategii cenowej elementy z kilku opcji muszą występować w różnych proporcjach. W końcu przywództwo na rynku można osiągnąć tylko dzięki elastycznemu podejściu do cen i ich klientów. A ten aksjomat ma zastosowanie do każdej branży. Najważniejsze, żeby nie skrzywdzić i znaleźć sposoby na zdobycie klienta. Bardzo ważne jest, aby nie pozostać bez zysku.

W jaki sposób marketerzy oferują kalkulację ceny produktu? A jakie są główne strategie cenowe?

Najtrudniejszym etapem produkcji jest początkowa,kiedy tylko podbija rynek. W takim przypadku cena stanie się czynnikiem decydującym dla wielu kupujących. I porozmawiamy o tym konkretnym okresie.

Firma może natychmiast zainstalować na swoich towarachminimalny dopuszczalny koszt, a zysk z jego sprzedaży również będzie minimalny. Taka strategia "przełomu" jest odpowiednia tylko wtedy, gdy firma jest gotowa zaoferować rynkowi dużą ilość swoich produktów i zaspokoić popyt w krótkim czasie.

Niska cena towarów wprowadzanych przez przedsiębiorcówCzasami nie tylko przeniknąć do rynku, ale także wyeliminować konkurencję lub osiągnąć najwyższą możliwą wielkość sprzedaży, zanim podobny produkt zostanie zaoferowany przez konkurenta. Oczywiście korzyści nie wynikają z zysku uzyskanego z każdej sprzedanej jednostki, ale z samych wielkości sprzedaży. Skuteczność tej strategii cenowej dla małych i średnich firm zostanie zmaksymalizowana, jeśli będą w stanie skoncentrować produkcję na małym segmencie rynku. Tutaj, jak to mówią, przyszedł - zobaczył - schwytany, a potem odszedł.

Możesz sprzedawać towary przez oczywiście zawyżonewartości, używając strategii o nazwie "skimming". W tym przypadku produkt jest skierowany wyłącznie do odbiorców gotowych na zakup nowych produktów, a cena mówi im o pewnej przewadze, wyjątkowości przed innymi. Ta polityka jest odpowiednia dla takich branż, jak na przykład farmaceutyki, w których duże wydatki są przeznaczane na produkcję (badania, rozwój) nowych produktów. Ale ta strategia cenowa ma swoją wadę - nie może być używana przez długi czas. Firmy podróżujące po nowy produkt najpierw utrzymują raczej wysokie ceny, a gdy popyt zaczyna mocno spadać, są one zmuszone je zmniejszyć, aby zdobyć klientów o niższej sile nabywczej.

Zarządzanie niektórymi przedsiębiorstwami w tej samej dziedzinieusługi, na przykład (restauracje, kluby nocne), wykorzystują strategię tak zwanych prestiżowych cen, równoważną chęci pozycjonowania swoich usług (towarów) w kategorii VIP. W tym przypadku wysoka cena, związana z ekskluzywnością, pewnym prestiżem i statusem, jest sygnałem dla zamożnych klientów, na których liczy się firma. Korzystając z innej strategii ustalania cen, grupa docelowa najprawdopodobniej po prostu zignoruje ten produkt (usługę).

Powyższe strategie są nie tylko wygodne dlaetap wchodzenia na rynek. Jednak w celu dalszej promocji towarów należy je uzupełnić o inne elementy, na przykład system zniżek, dyskryminujące lub psychologiczne ceny.

Podobało mi się:
0
Strategia zintegrowanego wzrostu jako rodzaju
Strategie marketingowe - Skuteczne
Najlepsze strategie na PC
TOP 5: globalne strategie lub "Bycie Bogiem"
Strategie dla historii: ciekawe gry
Metody wyceny rynkowej
Strategia rozwoju przedsiębiorstwa -
metody wyceny
Metody wyceny w marketingu
Najlepsze posty
w górę